Sikkerhedsregler

Udarbejdet November 2014

1) Formål og gyldighed

 Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kano- og kajakroning i Nybro-Furå Kano og Kajakklub.

 Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer Dansk Kano og Kajakforbunds (DKF) sikkerhedsbestemmelser, som klubbens medlemmer skal overholde.

 Sikkerhedsbestemmelserne gælder al roning på søer, åer og havet.

 • som sker til/fra klubbens anlæg
 • i klubbens arrangementer, herunder klubture
 • hvor klubbens kanoer og kajakker anvendes 

 Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overenstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

 Bestemmelserne gælder for alle medlemmer og gæster.

2) Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

 Klubbens daglige rovand er søerne, Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen, Farum Sø, Vejlesø og Mølleåen til Øresund indtil 20 m fra bredden. 

 Vand udover  denne afstand samt havet er åbent vand.

 Klubbens andre farvande er alle sejlbare danske søer og åer i en afstand af indtil 30 m fra bredden.

2.1) Roning i dagligt rovand

 I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes  færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

 Ved roning i andre rovande end det  daglige rovand skal roeren desuden:

 medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr herunder dækken (”spraydeck”), pumpe eller øse, kompas og mobiltelefon, i havkajak også  pagajflyder (”paddlefloat”)

 • medbringe et kort over området

 Ved roning på åbent vand skal roeren desuden: medbringe reservepagaj eller -paddel, nødblus og slæbetov

 • have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende. 
3) Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning
3.1) Roning under instruktion

 Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det  forudsætter dog, at instruktøren er uddannet som DKF Instruktør 2 eller højere.

3.2) Roning i vinterhalvåret

 Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april. Ved roning i vinterhalvåret må der kun ros i dagligt rovand op til 30 m fra bredden.

3.3) Roning i mørke

 Kun frigivne roere må ro mellem solnedgang og solopgang (mørkeroning) og kun i dagligt rovand. Ved mørkeroning skal roeren have en lygte  tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.

3.4) Roning med gæster i kajak 

 Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra klubben, som er vært. Gæstens skal være  frigivet på  mindst EPP 2 niveau. Gæster der ikke er frigivet på mindst EPP2 niveau skal ro med instruktør. Denne regel gælder ikke for roning i tur-kano.

3.5) Roning med personer med handicap eller sygdomme

 Personer, der har en sygdom eller et handicap der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, frigivne roere.  Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.  Ved gæsteroning skal værten oplyse  gæsten om dette.

3.6) Roning med børn og unge

 Børn og unge under 13 år skal:

 • være i stand til at svømme mindst 600 m

 • altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år

 • bære vest under roning hele året.

4) Frigivelser og rettigheder

4.1) Ikke frigivne

 En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en instruktør over 18 år.

4.2) Almindelig frigivelse

 En roer er frigivet i en bådtype når:

 • vedkommende er certificeret på EPP 2-niveau i den pågældende bådtype

 • er fyldt 15 år

 • har aflagt klubbens svømmeprøve på 600 m

 • har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser med sikkerhedschefen eller en instruktør.

 Alle frigivne roere må ro i såvel i dagligt rovand som i andre rovande. Roning på åbent vand er ikke tilladt.

 

DKF’s sikkerhedsudvalg, oktober 2014, opdateret december 2020.