Kajakkursus forår/forsommer 2008

 

som oplevet af Merete Binderup.

Alle fotos er taget af Levy Thomsen

1. aften, mandag 5. maj: varm, solrig aften, vindstille, blankt vand.

Tur til Ko-broen.

Journalføring; håndtering af kajak fra hylde til vand og retur; indstilling af sæde og ”fodspark” i forskellige kajaktyper; entring af og opstigning fra kajak, udmåling af korrekt pagajstørrelse; tømning af kajak; ”pagajføring/sejlads”; aftørring og oprydning.

Roet 2 km.

2. aften, torsdag 8. maj: varm, solrig aften, vindstille, blankt vand.

Tur til stemmeværket ved Frederiksdal, inkl. sidekanalen, retur til Nybro og videre Lyngby Sø rundt.

Balancetræning ved gentagne hurtige start/stop-øvelser; manøvre-øvelse ved sejlads gennem den lille sidekanal; balancetræning ved roning mod strømmen tæt ved stemmeværket og bagefter ved roning tilbage til Ko-broen med benene placeret ovenpå kajakken. Landgang og entring på lavt vand ved bredden under Ko-broen. Tømning af kajak. Baglænssejlads. Lyngby Sø: sejlads foregår udenom bælterne med åkander, og bøjerne skal passeres på den kystværts side. Øvelse i brug af pagaj som ”sidestøtte” for at redde balancen; manøvreøvelse ved slalomsejlads. Herlig aften. Træt i både hoved og krop, men mange nye informationer rigere.

Roet 7½ km; i alt 9½ km.

3. aften, torsdag 15. maj: kølig, men solrig aften, næsten vindstille og blankt vand.

Tur til broen ved Kollekolle i Furesøen.

Justering af ro-teknik på vej til stemmeværket og generelt på aftenens tur. Øvelse af landgang ved stemmeværket,

håndtering af kajak gennem slusen og entring af kajakken i kanalen på den anden side.

En meget smuk aften på Furesøen og en fredsommelig sejlads til Kollekolle-broen. Skulle i land på broen, der er ret høj og derfor lidt besværlig at komme op på. Jeg fik kramper i begge inderlår, hver gang jeg prøvede og måtte opgive forsøget (men når jeg kommer her næste gang, vil jeg da også bare ro helt ind til kysten og gå i land på den sandede søbred☺). Sejlads tilbage til mundingen af kanalen. Syd for mundingen er der meget lavt vand og her skulle vi øve udstigning i vand, kajaktømning og entring af kajak.

En af fyrene fik et grimt snitsår i en finger under håndteringen af kajakken. En stramt snøret løbesok gjorde det ud for forbinding, indtil han var vel hjemme i klubben igen. Det satte en plet på den ellers så smukke aften og gav tanker til overvejelse om medbringelse af en minimal nødpakke, der meget vel kunne være: en vandtæt pose med en lille pakke 1. hjælpsgrejer, en mobiltelefon og en juicebrik (til når du går sukkerkold). Husk i øvrigt kasket og/eller solbriller!!

Turen tilbage til klubhuset gik lidt hurtig, så vi kunne komme hjem og finde noget rigtigt plaster. Ellers var det en rigtig god oplevelse. Vi var vist lidt heldige med så smukt vejr på vores første møde med Furesøen :o). Og så var der grillede pølser til os, da vi kom hjem i klubben!!! Tak for det.

Roet 8 km; i alt 17½ km.

4.aften, torsdag 19. maj: kølig aften, med heftige byger, også med hagl, i begyndelsen; let vind.

Tur: Bagsværd Sø rundt.

Bygerne ophørte hurtigt og solen kom frem. Men den iskolde nedbør på det lunere vand gav en fantastisk stemningsfuld ”mosekonebryg” i et tæt lag lige over vandspejlet. Vores første aften med spraydeck. Jeg lånte en med lynlås – den var bøvlet og utæt, men bestemt bedre end ingenting.

Aftenens tur var Bagsværd Sø rundt nær ved bredden og vi fik gennemgået reglerne om sejlads og vigepligt på søen; om bøjer, der skulle rundes den rette vej og om de forskellige bølgeforhold, der kan herske samtidig i forskellige afsnit af søen, selv om ”vejret” over søen er det samme.

Manøvreøvelse ved slalomsejlads mellem afmærkningsbøjerne i den mest brednære bane, hvor kajaksejlads er tilladt. Korrektion af ro-teknik (det kommer vist til at finde sted længe endnu). Øvelse i styring/kraftig drejning af kajak vha. pagaj. Baglæns sejlads, vending, 360o-drejning på stedet, balanceøvelse vha. pagaj som ”støttehjul”. Fantastisk aften, selv om vi var lidt tidligt hjemme.

Roet 6 km; i alt 23½ km.

5. aften, torsdag 22. maj: lun og solrig aften, en let vind, blankt vand på åen, små bølger på Furesøen.

Tur til bugten ved Kaningården i Furesøen.

Opstart i motionsrummet, med demonstration og afprøvning af romaskinen. Træning af roteknik ned ad Mølleåen og på Furesøen over til ”terrassehusene”. I dag med fokus på benene: en tennisbold afstand skal der være mellem knæene, og benene skal skiftevis bøjes og strækkes i takt med ro-tagene (det er IKKE let). Langs kysten over til Kaningården blev der trænet ”præcisions-pagajføring” med pause mellem hvert tag. I bugten ved Kaningården: demonstration og afprøvning af sidde-stillinger, som kan aflaste ømme/stive bagdele mv. Slip aldrig pagajen! Tempo-sejlads på delstrækninger tilbage til å-mundingen. Syd for å-mundingen, i ca. samme lavvandede område, som vi øvede på i sidste uge, fik vi demonstreret makker-redning og gennemførte det parvis  efterfølgende.

Kajakkerne ligger parallelt, helt tæt og med stævnen i hver sin retning og den forlistets pagaj mellem bådene. Den M/K, der sidder i kajakken, holder bådene sammen og i balance, mens den, der ligger i vandet trækker sig op, med benene forrest/først. Vi måtte forsøge et par gange, før det lykkedes mig at holde tilstrækkeligt godt fast i Klaus´ kajak, til at han kunne redde sig op i kajakken uden at jeg selv væltede ud af min samtidig. Men det lykkedes heldigvis. Vi blev selvfølgelig gennemblødte, så da redningen var gennemført for begge parter, kunne vi ro hjem og få tørt tøj på. Og så var der varm kaffe på kanden – meget tilpas!

Endnu dejlig og lærerig aften!

Roet 8 km; i alt 31½ km – så er vi over halvvejs af de 50!

6. aften, mandag 26. maj: regnen havde stået ned i stænger hele dagen, men holdt op kort efter vi fik kajakkerne i vandet. Så det endte med endnu en solrig, mild aften med en let vind.

Tur til Brede.

Lidt modvind og skråt indfaldende småbølger over Lyngby Sø. Bådene skulle bæres over plænen ved Lyngby Mølle og så skulle vi gennem røret under Lyngby Hovedgade. Lidt fart på kajakken og retning stik mod røret, så var det til at have med at gøre. Pas på sten i siderne af kanalen gennem det gamle industrikvarter! De ligger lige under overfladen – bliv midt ude i kanalen. Ved Fuglevad skulle kajakkerne bæres over vejen og ned til åen på den anden side. Den videre tur ad åen mod ”søen” ved Brede var meget smuk. Her er åen ureguleret og snor sig i naturlige slyngninger. Tæt vegetation langs bredderne og masser af fuglesang. En rigtig fin naturoplevelse. Men manøvrering på åen var lidt af en udfordring, for fodsparket var hoppet af og roret næsten uanvendeligt. Roede i en hvid kajak af ældre dato, hvor fodsparket sidder fast vha. 2 bukkede stykker metalpinde. Tog kajakken op på broen ved Brede og fik sat fodsparket rigtigt på – det havde åbenbart været forkert monteret fra starten (det er den lange del af metalpinden, der skal stikkes ind i hullerne, ikke den korte). Det var væsentligt lettere at ro tilbage, da roret virkede. Og det var en dejlig kajak; lidt livligere end de røde Coast-Runnere. Den vil jeg gerne bruge igen. Tilbageturen gik i øvrigt fint. Lettere at styre gennem røret under hovedgaden og lidt rygvind over Lyngby Sø. Men det var også en aften med en del løft og slæberi, der gav lange arme :o)

Roet 9 km; i alt 40½ km.

7. aften, torsdag 29. maj: mild, solrig aften, let til frisk vind, bølger på Lyngby Sø.

Tur til Kobroen, Lyngby Sø og enden af den lukkede kanal, der ender ved rundkørslen i Lyngby.

Først roede vi til Kobroen, hvor vi øvede balance (pagajen over hovedet, vandret og lodret; derefter helt frem, helt bag og under kajakken) og sejlads under lave og gennem smalle forhindringer (få lidt fart på, bøj sammen forover, pagajen op langskibs). Der var utrolig megen trafik af kajakker og kanoer på åen den aften, og dermed også manøvreringsøvelser på programmet. Roede ud i Lyngby Sø langs åmosen ned til den østlige ende. Der var lidt større bølger, end vi havde prøvet før og man kunne også mærke vinden trække i pagajen. Vi roede ned i den inderste del af den ”døde” kanal, hvor vi skulle øve landgang på høj bro uden ”sidebeklædning”. Det betyder, at kajakken meget let smutter ind under broen, når man rejser sig op. Og det gjorde den – for flere af os, øv. Det var en træls og ulækker oplevelse at komme ned i det ildelugtende og skidtfyldte muddervand. Vi stank af rådne æg, da vi kom op. Derefter var der nedstigning i kajakken fra høj kaj med ”sidebeklædning”. Det var uproblematisk. Ude i Lyngby Sø lavede vi bjærgningstræning: vesten af, falde i vandet, vesten på nede i vandet, pagajen op i kajakken og så svømme kajakken i land. Den skal trækkes, hvis der er fralandsvind, men kan skubbes, hvis der er pålandsvind. Vi var efterhånden ved at blive kolde i vinden, i det våde tøj, så det var rart at ro hjem og få varmen. Roede tæt forbi et par lappedykkere, der svømmede rundt med deres små, stribede unger på ryggen. Da vi kom hjem og havde sat grejet på plads, gik vi ud under bruseren med alt tøjet på for få skyllet det værste slam af. Men tøjet skulle nu direkte hjem i vaskemaskinen alligevel, bagefter. En aften med blandede oplevelser, heldigvis flest af gode. Kobroen er så absolut at foretrække, når der skal øves landgang på høj bro. Furesø-vandet er jo nærmest sterilt sammenlignet med slammet i kanalen :o).

Roet 7 km; i alt 47½ km.

8. aften, mandag 2. juni: meget varm, solrig aften, vindstille og blankt vand på Furesøen.

Tur til broen ved Kollekolle i Furesøen.

Hen til Kobroen øvede vi roteknik: en lille pause før hvert tag, så pagajstilling kunne kontrolleres. Roede derefter ned til stemmeværket og slæbte kajakkerne gennem slusen. Denne gang var der åbent for entring af broen fra begge sider. Roningen til Kollekolle blev gennemført som intervaltræning. Temporoningen er også god balancetræning. Ved Kollekolle blev der taget et gruppebillede (alle ”parkerede” kajakken ved siden ad hinanden i en lang række). Derefter blev der øvet/repeteret balance og roning uden pagaj/kun med hænderne. Demonstration af ”sejlads på hækbølge”, enten ved at 2 kajakker ligger ved siden af hinanden og snupper hver sin del af hækbølgen, eller ved at man ligger i ”gåsegang” og nasser lidt på førerkajakken. Det øvede vi på hjemvejen over Furesøen. Effekten var tydelig nok og kunne absolut sammenlignes med at ligge på hjul i cykelløb. I den østlige ende af Furesøen, ud/syd for kanalen var der flere bjærgningsøvelser, der skulle gennemføres med makker. Denne gang på en vanddybde, hvor vi ikke kunne bunde. Ved den første, skulle den ”forulykkede” samle sin pagaj op i sin kajak og hjælpe makkeren med at lægge kajakken ved siden af makkerens. Makkeren satte det ene ben over i den tomme kajak og den forulykkede lagde sig på ryggen i vandet foran kajakkerne og holdt fast i begge stævne, mens makkeren roede i land. Ved den anden øvelse skulle den forulykkede hjælpe kajakken hen til makkeren, som derefter holdt grundigt fast i kajakken, mens den forulykkede mavede sig op i sin kajak ved cockpittet. Når kroppen var centreret over cockpittet, skulle man vende sig rundt, få rumpen og benene på plads, få fat i sin pagaj og endelig sige ok, før makkeren gav slip. Jeg nåede ikke helt i balance, før jeg blev sluppet fri, så jeg måtte lige en ekstra tur i vandet. Heldigvis er det både rent og efterhånden også lunkent, så det var ikke noget problem. Bagefter kunne vi så ro hjem til hytten. Det var nu også rart med et langt stræk uden opgaver, så man bare selv kunne koncentrere sig om at gøre det hele bedst muligt. Endnu en dejlig og lærerig aften.

Roet 8 km; i alt 55½ km. Så nu har vi rundet de 50 km, vi blev stillet i udsigt ved kursets start :o)

9. aften, mandag 9. juni: varm, solrig aften, let til frisk vind og bølger på Lyngby Sø.

Aflagde svømmeprøve i Mølleåen og var på tur på Lyngby Sø inkl. Paradiskanalen.

Aftenen startede med svømmeprøve på Mølleåen; start ved Bådfartens anløbsplads ved Nybro og svømmede derfra 300 meter mod vest; vendte ved platform på nordlig brink og svømmede 300 meter tilbage til Nybro. Vandet var varmt og det var ikke noget problem at aflægge prøven, selvom jeg foretrækker at svømme i havvand. Der var godt opsyn med os: 3 kajakker på vandet (Kim, Levy og Jytte) og Erik fulgte os inde fra bredden. Bådfarten sejlede stadig og der var adskillige kanoer og kajakker ude og nyde aftenen, så der var lidt trafik på åen. Vi svømmede langs nordlig bred begge veje for ikke at skulle krydse åen. Da alle havde klaret svømmeturen, gik vi op i klubhuset og skiftede til tørt tøj. Og så skulle kajakkerne i vandet. Jeg valgte igen en af de hvide, ældre modeller og denne gang var jeg heldig at hitte en pagaj, der passede perfekt i længden.

Turen gik ud på Lyngby Sø, hvor der for en sjælden gang skyld var lidt bølger. Først lidt opvarmning, dernæst et langt stræk med træning af roning med helt strakte arme.

Jeg bøvler stadig med lidt stivhed i højre håndled, så hvis/når jeg en dag skal ud og have min egen pagaj, vil jeg måske vælge én med lidt mindre skivning end de generelle 45o. Men allerhelst vil jeg have trænet håndledet, så det funderer ordentligt. Vi roede noget rundt omkring på søen og oplevede både mod-, med- og tværbølger. Tværbølgerne gav god balancetræning – hofterne skal være løse og fungere som et kugleled, så går det lettest. Hvis hofteleddet er stift, løftes tyngdepunktet højere op, og så bliver det vanskeligere at holde balancen. Derefter tog vi nogle længere stræk, hvor kun den ene ende af pagajen skulle bruges, samtidig med at der blev styret med roret og kropsvægten for at ro lige ud. Det sidste stykke op mod Paradiskanalen skulle der fart på bådene og roes igennem. Paradiskanalen var en god øvelse i manøvrering. Kanalen slynger sig meget og der skal passeres 2 træbroer. De er nu ikke særlig lave, så de er helt uproblematiske. Et godt stykke inde i kanalen vendte vi rundt (360o drejning på stedet), og så gik turen hjemad. Jeg havde fornøjelsen at høre Levy fortælle om naturen i området. Den ellers gode stemning fik et hak, da 3 lystfiskere chikanerede nogle af kajakkerne ved at kaste deres liner ud provokerende tæt på bådene og komme med flabede tilråb. Men bortset fra det, var det endnu en fin aften på – og i – vandet.

Roet 5 km; i alt 60½ km. Gad vide, om man normalt regner de halve km med, eller om det bare er begynderpjat? Nu er der kun en træningsaften og en udflugtsdag tilbage. Både godt og skidt. Kommer til at savne vores organiserede holdture, men glæder mig også til den frihed, der ligger i ”bare at tage ud og ro”, når lysten, tiden og vejret tillader det.

10. aften, torsdag 12. juni: mild aften med vekslende skydække og en let vind fra vest. Meget små bølger på de eksponerede dele af Furesøen.

Aflagde prøver i makkerredning og kæntring (selvbjærgning) og var på tur på Furesøen langs nordlig brink, til lidt forbi bugten ved Kaningården.

Efter opvarmning var der en forholdsvis hurtig sejlads til østenden af Furesøen, hvor vi mødtes til videre instruktion. Man kunne nu vælge at snuse lidt til kapsejladstekniker under Tines vejledning, eller man kunne følges med Levy. Jeg fulgtes med Tine og fyrene, og blev lidt overrasket, da jeg opdagede, at jeg var den eneste af kvinderne, der havde valgt dette. Først øvede vi roning med temposkift (intervaltræning) og senere øvede vi en stribe starter: lå stille på linje, med pagajen i startstilling, og så ellers fuld skrue i 30 sekunder. Pause og gentagelse af start. Igen og igen. Til sidst blev øvelsen også suppleret med hårde opbremsninger efter hver spurt. Sjovt og anstrengende, bliver nok lidt mør i armene i morgen. Tilbage i den sydøstlige ende af Furesøen aflagde vi prøver på vanddybder, hvor vi ikke kunne bunde. Først bjærgning af egen kajak: af med vesten og lægge den i kajakken; ”falde” i vandet, finde pagajen og lægge den i kajakken; tage vesten på igen, hvorefter vi svømmede kajakkerne i land. Kravlede op i kajakkerne og roede igen ud på ”dybt vand”, hvor vi lavede makkerredninger; både den model, hvor man på maven kravler op over siden på kajakken (kajakkerne ligger med stævnen i hver sin retning) og den model, hvor man kravler op fra stævnen med benene først (kajakkerne ligger med stævnen i samme retning). I begge tilfælde skal makkeren holde solidt fast i kajakken, samtidig med at han/hun skal undgå at kæntre sin egen kajak. Alle klarede sig gennem prøverne, så vi kunne ro tilbage til klubhuset og glæde os over, at kurset var bestået

Roet 9 km; i alt 69½ km.

Afsluttende langtur/udflugt, lørdag d. 14. juni: Vejret ifølge DMI: ”Lidt eller nogen sol, men også byger nogle steder, måske med torden. Svag til jævn, stedvis frisk vestlig og sydvestlig vind”.  Små bølger langs den sydlige lækyst af Furesøen, men pænt store bølger på de eksponerede dele af søen.

Tur: Mølleå, Furesø langs sydkyst, Farum Sø rundt om Klaus Nars Holm, Furesø NV til Stavnsholt, krydse over til pynt ved Næsseslottet, følge nordlig bred tilbage til Mølleå og retur til klubben.

Så oprandt dagen, hvor vi fik vores frigivelsesdiplomer, udskrevet på det gruppebillede, der blev taget den 2. juni. Det skete i klublokalet, til morgenkaffe med grovbrød, som Levy havde organiseret – god start på dagen – tak for det. Vi snakkede lidt løst og fast om diplomets ”rækkevidde”, om at føre sine sejlede km i protokol, om nøgleudlevering mv. Vi skulle også have set en lille film – om kajakteknik?, men elektronikken drillede, så det blev ikke til noget. Til gengæld fik vi én på opleveren senere….

Kajakkerne kom i vandet og turen gik op ad Mølleåen, lige tids nok til at undgå alt for megen kano-trafik. Bar kajakkerne under Frd.vej ved stemmeværket – de grimme huller i træværket er blevet repareret, så nu risikerer man ikke længere at brække benene her. Nede ved Furesøen luftede det lidt, men vi fulgte den sydlige brink i læ for vinden, så der var kun en smule bølgegang. Ind i mellem kom der noget bygevind, men regnen udeblev. Ved Kollekolle samledes flokken, før turen gik videre.

To passagerer til Baadfarten fik tilbudt et lift, men var ikke synderligt interesserede – de havde også nogle gevaldige kufferter med, så det var vist godt, at de afslog. Inde ved kajakklubben Nord (Farum Marina) holdt vi en lille pause, så der kunne spises lidt og vi fik lov at benytte toiletterne i klubhuset. Vi havde selskab af en flok ænder med deres smårollinger. Ænderne var så tamme, at de gerne spiste af hånden og rollingerne vimsede rundt om fødderne på én. Hyggeligt. Så gik turen under Fiskebækbroen og ind i Farum Sø, hvor vi fik en første lille smagsprøve på noget bølgegang. Rundt om Klaus Nars Holm og tilbage på Furesøen, hvor vi fulgte søkanten til Stavnsholt. En af fyrene tog en vandtur, der var så effektiv, at kajakken blev bordfyldt og måtte bugseres til bredden for at blive tømt. Derefter krydsede vi over mundingen til Store Kalv. Det var noget af en oplevelse med en hel del bølgegang, mere eller mindre skråt ind bagfra. Men alle slap over uden yderligere vandgang. På en solbeskinnet plet i skoven yderst på næsset ved Næsseslottet spiste vi vores madpakker og tørrede i vinden. DMI havde ret mht. prognosen ” stedvis frisk vestlig og sydvestlig vind” – den sad lige i øjet på Furesøen, på det tidspunkt, vi igen skulle have kajakkerne i vandet :o). Og så kunne det godt nok lige være, at vi skulle bruge al den koncentration i pagajen og bevægelighed i hoften, som vi kunne mønstre. Gruppen blev lidt spredt, mens vi arbejdede os østover. Lige efter bugten ved Kaningården blev det min tur til en ikke planlagt vandgang. Et enkelt forkert tag og et ikke-eksisterende støttetag og straffen kom lige på sekundet: i baljen! Men der var ikke langt til land, hvor jeg kunne bunde, tømme kajakken og komme i båden igen. Kunne ikke hitte min vanddunk, men den havde Levy reddet, så også den kom med hjem. Fulgtes med Birgitte ned til Fribadet, hvor bølgerne efterhånden var blevet meget mindre. Vi var enige om, at det havde været rigtig godt at opleve en ordentlig bølgegang under trygge forhold/i selskab med trænerne, inden vi nu skal ud på egen hånd. Turen hjem ad Mølleåen var fredelig, og det var svært at tro, at der virkelig kan være så stor forskel på vandene; på den bølgeeksponerede del af Furesøen, blot 2-3 km derfra, og inde på åen. Efter oprydning og bad tog Birgitte og jeg en kop kaffe; aftalte vores næste tur og udvekslede mobilnumre med flere fra holdet. Vi har ikke fået lavet en komplet adresseliste endnu – det må hellere gøres i en fart, hvis nogen ønsker at holde kontakt.

Roet 18 km; i alt 87 km.

Alt i alt har det været et super godt kursus. God holdstørrelse og fin mandsopdækning af trænere. Megen afveksling i turene, så vi har fået et godt indtryk af nærområdet. Øvelserne har ligget tilpas spredt og er blevet gentaget tilstrækkeligt til, at der er en fair chance for, at vi kan huske det meste.

**********

Tak til alle trænerne, der brugte deres tid og formidlede deres viden til os og tak til holdet for nogle gode oplevelser.

  1. juni -08. Merete Binderup.