Bestyrelse og kontaktpersoner

Bestyrelse

Nybro Furå- kano og kajakklub´s øverste myndighed er Generalforsamlingen. Generalforsamling finder sted én gang om året i marts måned, med mindre der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Af generalforsamlingen er der valgt en bestyrelse, som står for den øverste daglige ledelse af klubben. Under bestyrelsen er der underlagt nogle udvalg, der er ansvarlige for specifikke arbejdsområder i klubben. Alle medlemmer kan være med i udvalgene.

 

Bestyrelsens medlemmer

 

Funktion

Navn

Ansvarlig for

Formand

Kristian Nielsen

Toftekærsvej 88

2860 Søborg

Telefon: 42 80 28 00

Email: kristian@nfkk.dk

 • Overordnet kontakt til offentlige myndigheder.
 • Kontakt til forbund.
 • Særligt ansvar for IT og Web. Dataansvarlig i henhold til persondataforodrningen.
 • Børneattester

Næstformand

 

Tine Friis

Ryttergårdsvej 42, st. th.

3520 Farum

Telefon: 41 65 54 35

Email: olgaorbit@hotmail.com

 • Stedfortræder for formanden.
 • Kommunikation.
 • Sponsor.
 • Kano plads fordeling.
 • Styrer udlån af klub-tur-kanoer.
Kasserer

 
Erik Friis Nielsen

Tinghøjvej 66A

2860 Søborg

Telefon: 30 92 57 95

Email: e.friis.nielsen@gmail.com

 • Økonomi/finans.
 • Rapportering til offentlige myndigheder.
 • Opkrævning.
 • Medlemskontakt

Anlæg og Teknik formand

 

Henrik A. Jensen

Torsvang 83

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 30 24 01 05

Email: Teknik@nfkk.dk

 • Drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og bygninger.

Turformand/Kanochef

 

Morten Riisgaard

Frederikssundsvej 37, 3tv

2400 København NV

Telefon: 29 11 21 20

Email: riisgaard7@hotmail.com

 • Turafdeling.
 • Arrangementer i turafdeling.

 

Idrætsleder/Kajakchef

 

Voksentræning m.m.:

Niels Poulsen

 

Idrætsleder for børnehold:

Jytte Duun

Hummeltoftevej 128

2830 Virum

Telefon: 23 20 86 06

Email: jytte.duun@gmail.com

 • Sportslig og bredde ansvarlig.
 • Trænerkontrakter.