Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 - Materiale

Vi glæder os til en god generalforsamling på torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

Regnskab 2016 og Budget 2017:

Det reviderede regnskab for 2016 indeholdende Budget for 2017 kan du se her KLIK HER

Indkomne forslag:

  1. Forslag fra Hanne Kaufmann: Der er indkommet forslag fra Hanne Kaufmann omkring indførelse af pligt til at registrere roede km i roprotokol. Forslagets ide, er at få mere aktive kajakpladser idet mange pladser bliver brugt til opbevaring. Læs forslaget HER (KILK HER).
  2. Forslag fra bestyrelsen: På generalforsamlingen i 2016 indførtes en regel om at kasseren kan disponere over klubbens midler alene. Årsagen til ændringen i 2016, var at det i praksis var umuligt at opretholde den på det tidspunkt gældende regel idet der krævedes to eller flere bestyrelsesmedlemmer til at godkende selv små regninger. På generalforsamlingen ønskedes en præcisering af reglen så kasseren kun kunne diisponere alene ved beløb under f.eks. 30.000,- DKK. Ændringsforslaget i 2017 går netop på dette. Læs det her (KLIK HER).

 

Beretninger og referat fra Generalforsamlingen 2017 vil kunne læses her kort tid efter generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

Dagsorden og præsentation fra generalforsamlingen LINK