En klub med en lang historie

Det hele startede så småt i 1931

Første gang der blev stiftet en klub på stedet var i 1951. Den hed Nybro kanoklub. Men det startede egentlig 20 år før, da kromand Hansen og hans familie kom til Nybro i 1931. Hans familie blev hurtigt primus motor for det der skete på stedet og det forsatte i mange år. Nybro og Frederiksdal var dengang i et meget besøgt udflugtsmål for københavnere. Det gav baggrund for at starte bådfarten, bygge Frederiksdal kro og Nybro kro, der ligger ved siden af klubben.

Den aktive Kromand Hansen fremstillede kanoer i et lysthus bag kroen, hvor han dampede træet i form. Det lykkedes at få fabrikeret nogle kanoer, som blev solgt til 150 kr. pr. stk. Men gennembruddet for ham kom da han byggede Nybro kanohus ved Nybrovej, hvor der i 1938 allerede var ca. 100 kanopladser. Hansen besluttede sig nu for at leje kanopladserne ud. Samtidig startede han udlejning af robåde, og der var dem, der dengang om nødvendigt, ville sælge deres egen mor, for at få en kanoplads.

Under krigen blev kanohuset udvidet flere gange og det blev et meget skattet fristed for københavnere. Her kunne man leve livet i weekenderne, i fred og ro, i harmoni med sig selv og andre. Væk fra krigstidens daglige begrænsninger.

Det er også fra den tid ideen med at lave oversejl på kanoerne stammer. Området omkring Nybro er det eneste sted i Danmark, hvor oversejl var almindelige. Det gav frihed. Man kunne overnatte i kanoerne, mens man havde alt det fornødne inden for rækkevidde.

Men i 1948 startede Niels Lyngenbo Nybro kanoklub, som han senere blev formand for. Da kromand Hansen var imod etablering af en kanoklub, kom der til at gå 2 ½ år før klubben blev en realitet, og ved den stiftende generalforsamling den 28. januar i 1951, blev Nybro kanoklub startet.

 

 I 1992 startede byggeriet af klubbens nuværende klubhus. Et festskrift, der omhandler byggeriet og historier om området omkring klubben kan læses i dette link

Video om 1. etape af Utzon-husene (1992-93) 

Videoen omhandler nedrivning af de gamle bådhuse, nedramning af fundament til hele det ny projekt, opbygning af de nye bådhuse og træningsrum

samt rejsegilde og indvielse af 1. etape.