Booking af Havkajakker

Klubbens havkajakker kan bookes her:

Regler:

  • Kajakkerne kan kun bookes af medlemmer af NFKK.
  • Du kan booke kajakkerne i op til 7 dage.
  • Du må gerne booke 2 kajakker (Begge på én gang).
  • Kajakkerne må gerne tages ud af klubben og benyttes i andre rovande. Bemærk her forsikring af udstyr.
  • Du skal være frigivet i kajak for at kunne benytte dem.
  • Al brug af kajakkerne er på eget ansvar. Klubben kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader du påfører dig selv, din romakker eller tredjemand.
  • Du kan maks have 14 aktive bookinger pr. måned. 1 kajak tæller for en booking pr. gang/dag så du vil kunne booke 2 kajakker i op til 7 dage i alt 14 bookninger/måned. 
  • Du kan kun booke 1 gang pr. måned. 
  • Klubbens forsikringer dækker KUN klubbens materiel og udstyret skal være låst fast eller opbevaret inde i bil eller lignende under transport og på brugsstedet. Du skal selv have egen forsikring for dit eget udstyr og eventuelle skader du forvolder på andre. Normalt er en indboforsikring/familieforsikring dækkende. Klubbens forsikring dækker heller ikke eventuelle transportskader på din eller andres bil.
  • Når du booker accepterer du ovenstående regler.

Reglerne revideres når vi har set hvordan det går.