Beretninger Generalforsamling 2016

Referat

Referatet fra generalsamlingen vedlægges

Beretninger Generalforsamling 2016:

 

Formandens beretning: [KLIK HER]

Idrætslederens beretning: [KLIK HER]

Turlederens beretning [KLIK HER]

Anlæg og Teknikleders beretning: [KLIK HER]