Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 - Materiale og beretninger

Vi glæder os til en god generalforsamling på tirsdag den 15. marts 2016 kl. 18.00 i klubhuset.

Regnskab 2015:

Det reviderede regnskab for 2015 kan du se her KLIK HER

Budget for 2016 kan du se her: KLIK HER

Indkomne forslag:

  1. Opstilling af Utzon-telefonboks: Der er indkommet et forslag fra medlem Jørgen Beck vedr. opstilling af en telefonboks designet af Utzon, der også har designet klubhuset. Læs forslaget her KLIK HER
  2. Ændrede kontigenter: Bestyrelsen foreslår en generel nedsættelse af kontingenterne samt en helårlig opkrævning. Den væsentligste begrundelse for forslaget er, at klubbens økonomi er inde i en positiv udvikling og vi har indbygget en fornuftig opsparing i budgetteringen, samt vi afdrager ikke længere på klubbens gamle gæld. Der er således, efter vores vurdering, basis for at nedsætte kontingentet og samtidigt ryddes op i de forskellige kontingenter for at gøre det mere overskueligt for medlemmerne. I budget 2016 bibeholdes Klubbens opsparing med nedsat kontingent, og tilmed med et øget idrætsbudget med en masse gode aktiviteter og bevarelse af planlagte forventede investeringer. Læs forslaget KLIK HER 
  3. Nye klublove: Bestyrelsen foreslår en række ændringer i klublovene, som primært er forårsaget af overgangen til nyt administrationssystem. Du kan læse hele forslaget til de nye klublove SAMLET - altså alle klublovene ved at KLIKKE HER. Du kan se de enkelte punkter sammenholdt med den gamle tekst (overblik) ved at KLIKKE HER.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen