Sikkerhed

 Inden man frigives til kajakroning, bliver der undervist i søfartsregler, vejrforhold og vandtemperaturer i forhold til overlevelse, samt håndtering og  manøvrering af kajakken for at sikre forståelse for alle de faktorer, som har indflydelse på sikkerhed til søs.

 

 Det er en god ide løbende at tage entringsprøver som bl.a. består af følgende:

  •  At komme op i kajakken selv på åbent vand.

  •  Makkerhjælp: At hjælpe en rokammerat med at komme op i kajakken på åbent vand.

  •  Svømmeprøve (350m(ungdomsrorer)/600m (voksne) i hvilken som helst svømmestil på åbent vand.

  • Svømning med kajak.

 

 Roere, der ikke er frigivet, skal ro med CE godkendt svømmevest og skal ro med ledsagelse af en instruktør.

 

 Frigivelse

 For at blive frigivet skal ovenstående prøver bestås, og ved frigivelsen skal instruktørerne finde det forsvarligt at frigive roeren, dvs. at roeren skal vurderes som værende ansvarlig for  både sig selv, andre og materiellet, og kunne tage ansvar for benyttelse af klubben. Hvis Du er ungdomsroerer under 15 år, kan der frigives, hvis den ansvarlige ungdomsleder skønner det  forsvarligt, og forældre/værge har givet skriftlig tilladelse.

 Alle ungdomsroere der frigives skal underskrive en frigivelsesattest. Denne frigivelse skal også underskrives af en forælder/værge inden frigivelse er gældende.