Kano Indmeldelse

Bliv medlem

Kanomedlem

Der er to måder at blive medlem af turafdelingen. Direkte indmeldelse uden plads kan ske ved at Du udflyder nedenstående indmeldelsesformular, men ønsker Du en plads, skal Du skrives op op ventelisten.

Gå til online indmelding

Se vores aktuelle kontingentpriser her: LINK

Ventelisten til en kanoplads er desværre ret lang, og der kan være op til 3-5 års ventetid på en kanoplads (2016). Kontakt Tine Friis på E-mail: olgaorbit@hotmail.com for at høre mere om mulighederne. For at sikre, at alle på ventelisten er aktivt søgende, har vi ventelisteregler, der gerne skulle gøre ventetiden så kort som mulig.

Ventelisteregler til kanolads

Ifølge beslutning på generalforsamlingen i 2007 skal alle, der står på ventelisten, fra og med foråret 2008 henvende sig skriftligt inden den 1. april om, hvorvidt de fortsat ønsker at stå på listen. Hvis de ikke gør det, vil de
 
a)   hvis de er passive medlemmer blive slettet af ventelisten og deres medlemskab ophører (kontingentopkrævning sendes ikke ud)
 
b)   hvis de er aktive medlemmer blive slettet af ventelisten, men deres aktive medlemskab fortsætter
 
Ønsker man derefter at komme på ventelisten igen, skal det ske ved skriftlig anmodning, og man kommer nederst på listen.
 
Hvert år vil der komme en reminder på hjemmesiden.

Fra og med 2008 kan man kun optages på ventelisten efter skriftlig anmodning, og opnotering sker kun ved skriftlig bekræftelse fra samme.
 
Al henvendelse om ventelisten skal ske til:
 

Tine Friis

Ryttergårdsvej 42, st. th
3520 Farum

Mobil: 41 65 54 35

E-mail: olgaorbit@hotmail.com