Overenskomst Gladsaxe Kommune

Aftale med Gladsaxe Kommune

Nybro-Furå Kano og Kajakklub ligger på en grund ejet af Gladsaxe Kommune, som kommunen har stillet til rådighed for klubben på en - i princippet - uopsigelig aftale sålænge,der ligger en kajakklub på stedet. Bygningerne ejes af klubben selv og vi får i et vist omfang støtte fra kommunen til vedligeholdelse af bygningerne.

Aftaleforholdet reguleres i en "Overenskomst" og i en "Driftsaftale", som du kan læse ved at klikke på "Klik her" nedenfor. 

Klik her