Udlevering af Nøglebrikker!

12. april 2018 11:11 , af Kristian Nielsen

Nu er sæsonen ved at starte og jeg er allerede blevet ringet op af flere medlemmer der gerne vil have en nøglebrik. 

For at gøre det så nemt som muligt kan man gøre følgende:

1. Gå ned i klubben og håbe på at der er nogen der kan lukke en ind. På opslagstavlen hænger nogle nøglebrikker (IKKE-aktiverede). Tag en og skriv nummeret på nøglen op (mellem 8 og 11 cifre). Send nummeret til noegler@nfkk.dk sammen med oplysning om navn og evt. plads. Så aktiverer vi nøglen. Du vil først kunne bruge den efter du har modtaget en bekræftelse på aktiveringen.

2. Mød op på Pligtarbejdet den 21-22. april - her vil bestyrelsen være til stede og kan ordne udleveringen der.

3. Mød op en dag til Grill-aften om torsdagen. Her vil vi normalt kunne udlevere nøgler - i hvert fald kan du få en nøglebrik og få den aktiveret via mail.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen/Kristian