Nyt fra udvalgene

18. februar 2020 09:33 , af Kristian Nielsen

Nyt kommunikationsudvalg opstartet

Lørdag den 8. februar afholdtes et indledende møde i det kommende "Kommunikationsudvalg". Målsætningen med udvalget er at forbedre den interne kommunikation til  - og ikke mindst imellem medlemmerne. Vi har masser af gode tilbud til medlemmerne, men det er bestemt ikke altid at disse tilbud bliver kendte for alle i klubben. Det er blandt andet det som udvalget skal tage hånd om og på den helt lange bane, er det også målsætningen at kommunikationen skal være med til at fastholde medlemmerne i klubben. 

De helt konkrete opgaver er endnu ikke endeligt fastlagte, men udvalget har en god ide om hvad der skal tages fat i. I skrivende stund består udvalget af Louise Jørgensen, Helle Hjort, Lars Møller og Kristian Nielsen og vi kan godt være mange flere så hvis du kan skrive klart og forståeligt, har flair for IT og kan betjene et CMS system, hører vi meget gerne fra dig. Tag fat i Kristian på kontor@nfkk.dk eller skriv via hjemmesiden.

Anlæg og Teknikudvalget søger nye medlemmer

Anlæg og Teknik udvalget er uden undtagelse det allervigtigste udvalg vi har i klubben. Uden dem faldt bygninger og anlæg sammen om ørene for os så vi skylder dem en stor tak for det arbejde de laver. Udvalget har igennem flere år været bemandet at en del af vores ældre medlemmer, der naturligt nok - og meget velfortjent - trækker sig for at nyde klubben som almindelige medlemmer. Vi kunne derfor godt bruge nogle der har "hænderne skruet rigtigt på" og som kan være med til at vurdere hvor i klubben vi skal sætte ind med reparation og forbedringer. En håndværksmæssig baggrund er ikke nødvendig men skader bestemt heller ikke. Langt de fleste opgaver bliver udført af medlemmerne på vores pligtarbejdsdage og via eksterne partnere (elektriker, tømerer etc..) så du skal ikke selv udføre arbejdet, men være med til at beslutte hvor og hvad der skal laves.

Det næste møde i udvalget finder sted 26. februar 2020 kl. 17.00 i klubben og tager ca. 1 time. Læs mere på opslagstavlen