Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Vi ser frem til en god generalforsamling 2023, onsdag den 15. marts kl. 18.00.
Vær sød at melde dig til hvis du kommer
Efter generalforsamlingen er der som sædvanligt servering af lidt godt smørrebrød og lidt at drikke til de fremmødte så vi opfordrer kraftigt til at du melder dig til så vi kan bestille de rigtige mængder mad og drikke.
Har du modtaget en fuldmagt til at stemme på en andens vegne?
Sidste år blev det vedtaget at man kan stemme med fuldmagt for et andet medlem. Reglen er at du kun må stemme for dig selv og 1 andet medlem. Har du derfor modtaget en fuldmagt til at stemme på en andens vegne skal du inden generalforsamlingens start, henvende dig til bestyrelsen og fremvise/aflevere fuldmagten.
Forslag:

Til forsamlingen er der indkommet 4 forslag som du kan se i deres fulde ordlyd til venstre for denne tekst:

  1. Forslag om at indføre Yoga som fast vinteraktivitet
  2. Forslag om at indkøbe flere havkajakker og eventuelt lave samarbejde med en klub, der har havkajakker
  3. Forslag om at Jytte Duun vælges til æresmedlem.
  4. Forslag om at justere § 8 i klublovene (rette en fejl).
Regnskab 2022 og Budget 2023
Regnskabet for 2022 og budgettet for 2023 kan ses til venstre for denne tekst.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen