Private kajakpladser

1. november 2018 18:00 , af Kristian Nielsen

Indsats skærpes overfor ubrugte private kajakpladser

Igennem mange år har vi haft en lang venteliste på private kajakpladser. Samtidig kan vi se at mange af de kajakker, der ligger på de private kajakpladser ikke bruges. Problematikken har været diskuteret i bestyrelsen og på generalforsamlinger i de sidste 3-4 år uden at der er sket noget særligt. 

Bestyrelsen har altid kunnet inddrage pladser eller omfordele pladser såfremt denne vurderede det nødvendigt (klublovene paragraf 6), og for at være helt ærlig, så har vi ikke haft særlig lyst til det,da ingen har lyst til at lege politi.

Imidlertid er situationen uholdbar i længden og vi har derfor besluttet at skærpe indsatsen overfor de pladser, som ikke bliver brugt og indført nogle retningsliner, som bestyrelsen kan rette sig efter, når vi skal udføre  dette arbejde. Samtidig blev det vedtaget på generalforsamlingen i marts 2018, at medlemmer, der ikke benytter deres kajak, kan sætte pladsen i bero i op til 3 år. Denne beslutning er indskrevet i retningslinierne, som du kan læse her.

I praksis vil vi gøre følgende:

  1. I december checkes de private bådpladser og vi ser om der er nogle kajakker, der ikke er brugt i indeværende kalenderår. I tvivlstilfælde konsulteres Rokort.dk.
  2. Finder vi nogen, kontaktes de pågældende medlemmer med henblik på at finde en løsning og eventuelt få afklaret hvorfor kajakken ikke har været i brug. Dette efterlader formentlig en gruppe kajakpladser, som der skal findes en løsning på.
  3. I Januar måned drøfter en samlet bestyrelse om der er nogen pladser, som skal tilbydes at blive stillet i bero og de pågældende kontaktes.
  4. I Februar gennemføres eventuelle flytninger.

For god ordens skyld, skal jeg blot præsicere, at vi ikke er ude efter at drive nogen medlemmer ud af klubben og jeg er så naiv at tro, at langt de fleste "sager" kan klares ved en samtale, der afklarer en eventuel grund til at kajakken har ligget stille (f.eks. sygdom) eller afklarer at kajakken faktisk ikke bruges længere og derfor kan få et nyt liv et andet sted og dermed frigøre en plads til et aktivt medlem.

Med venlig hilsen

Kristian Nielsen/

Bestyrelsen